Print Friendly, PDF ac E-bost

Gyda Didier Mazier, darganfyddwch werthu cymdeithasol gyda rhwydwaith proffesiynol LinkedIn. Yn yr hyfforddiant hwn ar gyfer marchnatwyr, byddwch yn dysgu sut i ddatblygu presenoldeb cryf a gwneud y gorau o'ch proffil ar gyfer y gynulleidfa darged. Yna, adeiladu perthnasoedd parhaol…

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 30/06/2022

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ydych chi wedi meddwl am hyfforddi'ch gweithwyr yn ystod y cyfnod anactifedd?