Mae Power BI yn gymhwysiad adrodd a ddatblygwyd gan Microsoft. Gall gysylltu â llu o ffynonellau data a chysylltwyr fel ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML a JSON. Unwaith y bydd y cysylltiad wedi'i sefydlu, gallwch chi drawsnewid y data rydych chi wedi'i fewnforio ac yna ei weld ar ffurf graffiau, tablau neu fapiau rhyngweithiol. Felly gallwch chi archwilio'ch data yn reddfol a chreu adroddiadau ar ffurf dangosfyrddau deinamig, y gellir eu rhannu ar-lein yn unol â'r cyfyngiadau mynediad rydych chi wedi'u diffinio.

Amcan y cwrs hwn:

Nod y cwrs hwn yw:

- Gwnewch i chi ddarganfod bwrdd gwaith Power Bi yn ogystal â'r is-gydrannau hyn (yn enwedig Golygydd Ymholiad Pwer)

– Deall mewn achosion ymarferol y syniadau sylfaenol yn Power Bi megis y syniad o hierarchaeth a drilio i lawr yn ogystal ag ymgyfarwyddo â'r defnydd o offer archwilio data fel drilio trwodd

- Ymgyfarwyddo â'r amrywiol ddelweddau sydd wedi'u hintegreiddio yn ddiofyn (a dadlwythwch ddelwedd bersonol newydd yn yr AppSource) ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →