Print Friendly, PDF ac E-bost

Er ein bod yn amlwg wedi cychwyn ar oes symudol yn gyntaf, neu symudol yn gyntaf, ystyriwch y dulliau i ddefnyddio strategaeth farchnata wedi'i hanelu at ddefnyddwyr yn effeithiol trwy eu ffonau smart neu dabledi. Yn yr hyfforddiant hwn gan Didier Mazier, archwiliwch y posibiliadau a gynigir gan gyfryngau symudol a dysgwch drefnu eich gweithredoedd marchnata symudol. Darganfyddwch y teithiau defnyddiwr newydd, optimeiddio gwefannau ar gyfer ffonau symudol, y defnydd ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Archwilio Word Ar-lein