Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Yn anhepgor i unrhyw reoli prosiect, mae cyfathrebu wedi esblygu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn y cwrs hwn, mae Jean-Marc Pairraud yn trafod y gwahanol sianeli cyfathrebu a'u haddasrwydd â rhanddeiliaid eich prosiect. Fe welwch y gwahanol offer sy'n eich galluogi i fodiwleiddio neges berthnasol wedi'i haddasu i'r derbynnydd arfaethedig. Felly byddwch yn gallu rhoi'r technegau ar waith a fydd yn cyd-fynd â strategaeth gynaliadwy ac esblygol o'ch cyfathrebu.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sut i wneud map meddwl.