Print Friendly, PDF ac E-bost

Yn aml iawn, gwasanaeth cwsmeriaid yw'r unig elfen sy'n gwahaniaethu dau gwmni, o safbwynt y cwsmer. Mae'n hanfodol gwybod pam fod angen i chi gael gwasanaeth cwsmeriaid da, hyd yn oed rhagorol. Beth yw'r materion? Beth yw'r egwyddorion sylfaenol i'w dilyn? Yn y cwrs hwn, mae Philippe Massol yn cynnig gwell dealltwriaeth i chi o'r cysyniad a rôl gwasanaeth cwsmeriaid. Mae'n rhoi i chi ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Mae rhai ohonynt yn cael eu cynnig am ddim a heb gofrestru ar ôl talu amdanynt. Felly os yw pwnc o ddiddordeb i chi, peidiwch ag oedi, ni chewch eich siomi.

Os oes angen mwy arnoch, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi o beidio â chael eich cyhuddo ar ôl y cyfnod prawf. Gydag un mis mae gennych gyfle i ddiweddaru eich hun ar lawer o bynciau.

Rhybudd: mae'r hyfforddiant hwn i fod i dalu eto ar 30/06/2022

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  01| Beth yw CRPE?