Ydych chi eisiau cyfathrebu'n effeithiol a chefnogi cwmni, brand, cynnyrch neu ystod ar gyfryngau digidol? Marchnata cynnwys yw'r allwedd i'ch ymgysylltu. Gyda Didier Mazier, hyfforddwch eich hun ar hanfodion y busnes ac adeiladwch y strategaeth marchnata cynnwys gyda'r nod o ddenu'r gynulleidfa darged. Rheoli cynllunio a gwneud y gorau o gynhyrchu cynnwys trwy ddiffinio amcanion ac echelinau cyfathrebu. Dylunio ac ysgrifennu ...

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →