Manylion y cwrs

A all rheolwr prosiect fod yn effeithiol ac yn deg, heb ystyried nifer penodol o gwestiynau moesegol? Mae’r hyfforddwr Bob McGannon, awdur, entrepreneur ac ymgynghorydd gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn rheoli prosiectau, yn cyflwyno sut i sefydlu a chymhwyso eich gwerthoedd moesegol yn ystod cylch bywyd eich prosiectau. Mae’n egluro’r rheolau i’w dilyn a’r risgiau i’w hosgoi er mwyn gwireddu eich potensial fel rheolwr prosiect, yn unol â’r meini prawf a ddiffinnir gan y Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI).

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Cyflwyniad i ddiwylliant gêm fideo