Print Friendly, PDF ac E-bost

Manylion y cwrs

Ni ellir cyflawni dim heb anhawster. Mae risgiau sicr, ond heb eu rheoli, yn eich dal yn ôl, neu hyd yn oed yn eich atal rhag cyflawni nodau eich prosiect. Yn yr hyfforddiant hwn, mae Bob McGannon, awdur a rheolwr prosiect, yn eich dysgu i ragweld, asesu a rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â'ch prosiectau, mawr neu fach. Darganfyddwch sut i fesur goddefgarwch risg eich rhanddeiliaid, datblygu cynllun risg a chofrestru neu hyd yn oed sicrhau parhad prosiect.

Mae'r hyfforddiant a gynigir ar Linkedin Learning o ansawdd rhagorol. Cynigir rhai ohonynt am ddim ar ôl cael eu talu. Felly os yw pwnc o ddiddordeb na fyddwch yn oedi, ni chewch eich siomi. Os oes angen mwy arnoch chi, gallwch roi cynnig ar danysgrifiad 30 diwrnod am ddim. Yn syth ar ôl cofrestru, canslwch yr adnewyddiad. Dyma i chi'r sicrwydd o beidio â chael eich tynnu'n ôl ar ôl y cyfnod prawf. Gyda mis mae gennych gyfle i ddiweddaru'ch hun ar lawer o bynciau.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hyfforddiant VBA Powerpoint 2016: Y Canllaw Cyflawn