Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r MOOC "heddwch a diogelwch yn Affrica sy'n siarad Ffrangeg" ​​yn taflu goleuni ar y prif argyfyngau ac yn cynnig ymatebion gwreiddiol i'r heriau a achosir gan broblemau heddwch a diogelwch ar gyfandir Affrica.

Mae'r MOOC yn caniatáu ichi gaffael gwybodaeth sylfaenol ond hefyd gwybodaeth, er enghraifft yn ymwneud â rheoli argyfwng, gweithrediadau cadw heddwch (PKO) neu ddiwygio systemau diogelwch (SSR), er mwyn darparu hyfforddiant â dimensiwn technegol a phroffesiynol i gryfhau diwylliant o heddwch gan gymryd i ystyriaeth realiti Affrica

fformat

Mae'r MOOC yn digwydd dros 7 wythnos gyda chyfanswm o 7 sesiwn yn cynrychioli 24 awr o wersi, sy'n gofyn am dair i bedair awr o waith yr wythnos.

Mae'n troi o gwmpas y ddwy echel ganlynol:

- Yr amgylchedd diogelwch yn Affrica Ffrangeg ei hiaith: gwrthdaro, trais a throsedd

- Mecanweithiau ar gyfer atal, rheoli a datrys gwrthdaro yn Affrica

Mae pob sesiwn wedi'i strwythuro o amgylch: capsiwlau fideo, cyfweliadau ag arbenigwyr, cwisiau i'ch helpu i gadw cysyniadau allweddol ac adnoddau ysgrifenedig: cyrsiau, llyfryddiaeth, adnoddau ychwanegol sydd ar gael i ddysgwyr. Cynhelir rhyngweithiadau rhwng y tîm addysgu a'r dysgwyr o fewn fframwaith y fforwm. Bydd arholiad terfynol yn cael ei drefnu ar gyfer dilysu'r cwrs. Ar y diwedd, bydd darpar elfennau a heriau’r dyfodol o ran heddwch a diogelwch ar y cyfandir yn gyffredinol yn cael eu trafod.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Yr allweddi i seciwlariaeth - rôl awdurdodau lleol