Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae gan ein MOOC sawl amcan:

Yn gyntaf, mae'r dealltwriaeth o egwyddorion athroniaeth rheoli dyneiddiol yn seiliedig ar eich gwerthoedd, ar werthoedd democratiaeth yn y cwmni a'r gallu i'w rhoi ar waith. Hynny yw, symud o weledigaeth ddamcaniaethol o ymdeimlad o genhadaeth i gymhwysiad pendant yn y diwylliant, yr arferion a phrosesau twf a gwelliant.

Yn ail, mynediad at fonitroasesiad newid a datblygu y byddwch yn ei weithredu yn eich cwmni neu'ch prosiect.

“Rheoli'ch busnes yn wahanol” yn cynnig mwy na hyfforddiant i chi yn unig.
Rydym yn eich gwahodd i roi ar waith ar unwaith yr hyn rydych wedi'i ddysgu i gychwyn datblygiad tecach a mwy dyneiddiol yn eich cwmni a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Byddwch yn elwa o:

  • Sgiliau sy'n berthnasol ar unwaith yn eich amgylchedd,
  • Personoli ar-lein a dysgu cymheiriaid
  • Ymagwedd hyblyg a strwythuredig at ddysgu ar-lein sy'n eich galluogi i gynllunio caffael sgiliau newydd yn ôl eich sefyllfa bersonol, gam wrth gam.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu siop Dropshipping (mewn 60 munud)