Rwy'n cynnig yr hyfforddiant hwn i chi i roi fy holl awgrymiadau i chi a fydd yn hybu cynhyrchiant ar Excel…a dyw hynny ddim o bwys eich lefel!

Eh ie! Mae'r dosbarth meistr hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dechreuwr sydd newydd gyrraedd gormodedd ac ar gyfer person ychydig yn fwy profiadol sy'n dymuno perffeithio ei feistrolaeth ar Excel.

Ar y rhaglen, byddwn yn gweld llawer o bethau:

  • Yr 20 llwybr byr hanfodol i roi hwb i'ch cynhyrchiant
  • Yr 16 swyddogaeth i'w meistroli i awtomeiddio'ch tasgau dyddiol
  • + syrpreis ar ddiwedd y fideo! (aros yn iach tan y diwedd fel nad ydych yn ei golli?)

Fel y byddwch wedi deall, nid cyflwyniad i Excel yn unig yw'r cwrs hwn. Mae'n hyfforddiant cyflawn i ddechrau teimlo'n gyfforddus ar Excel a chynyddu eich cynhyrchiant dyddiol.

Diolch i'r dosbarth meistr hwn, byddwch eisoes yn gallu arbed sawl awr o waith bob wythnos!

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  CliciwchFunnels i Ddechrau Arni - Cyllideb Isel