Oeddech chi'n gwybod nad oes gan 70% o bobl sydd angen gofal lliniarol fynediad iddo? Ydych chi'n gwybod eich hawliau iechyd? A ydych erioed wedi clywed am gyfarwyddebau ymlaen llaw? Mae gormod o bobl yn dioddef yn gorfforol ac yn seicolegol pan allent elwa o gefnogaeth feddygol a dynol briodol.

Dylai'r MOOC hwn sydd ar flaen y gad gan yr ASP sefydlu a thriniaeth dda CREI a Diwedd Oes ganiatáu i bawb: meddygon, nyrsys, rhoddwyr gofal, gwirfoddolwyr, y cyhoedd, ddod yn ymwybodol o'r materion sy'n ymwneud â gofal lliniarol, i ddatblygu gwybodaeth ac i gwella eu harferion. Mae’n mynd i’r afael â sawl agwedd ar ofal lliniarol: yr actorion, y mannau ymyrryd, yr arferion, y materion economaidd, cymdeithasol ac athronyddol, y fframwaith deddfwriaethol, ac ati.

Mae'r MOOC yn cynnwys 6 modiwl a thua hanner cant o fideos 5 i 10 munud wedi'u cynhyrchu gydag arbenigwyr gofal lliniarol.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Creu gwefan a gwerthu eich hyfforddiant ar-lein gyda Podia