Mewn rhestri chwarae amrywiol mae'n cyflwyno ar YouTube. Bob amser yn ôl yr un model. Cynigir fideo rhagarweiniol byr o hyfforddiant cyflawn i chi. Fe'i dilynir gan sawl darn hir sy'n ddefnyddiol ynddynt eu hunain. Ond os penderfynwch fynd ymhellach. Cofiwch fod Alphorm yn ganolfan dysgu o bell sy'n caniatáu cyllid trwy CPF. Hynny yw, gallwch gael mynediad i'w catalog cyfan am ddim am flwyddyn ymhlith eraill.

Bydd yr hyfforddiant PowerPoint 2016 hwn yn eich helpu i ddarganfod Microsoft PowerPoint 2016 a'i amgylchedd gwaith er mwyn cychwyn ar sail dda i feistroli'r offeryn. Yn ystod yr hyfforddiant rhagarweiniol PowerPoint 2016 hwn, byddwch yn ymgyfarwyddo â'r rhyngwyneb meddalwedd gyda'i wahanol feysydd a nodweddion a byddwch yn deall hanfodion rheoli sleidiau cyflwyniad PPT.

Yn ystod yr hyfforddiant PowerPoint 2016 hwn, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cyflwyniadau o feddalwedd arall a sut i reoli cyflwyniadau, sleidiau, testunau a pharagraffau i wneud y gorau o'ch cyflwyniadau, gan gynnwys y syniadau o arddulliau, themâu a fformatio cymeriad.


 

 

DARLLENWCH  Sicrhewch eich rhwydwaith gyda VPNs a Firewal