Print Friendly, PDF ac E-bost

Mewn rhestri chwarae amrywiol mae'n cyflwyno ar YouTube. Bob amser yn ôl yr un model. Cynigir fideo rhagarweiniol byr o hyfforddiant cyflawn i chi. Fe'i dilynir gan sawl darn hir sy'n ddefnyddiol ynddynt eu hunain. Ond os penderfynwch fynd ymhellach. Cofiwch fod Alphorm yn ganolfan dysgu o bell sy'n caniatáu cyllid trwy CPF. Hynny yw, gallwch gael mynediad i'w catalog cyfan am ddim am flwyddyn ymhlith eraill.

Yn yr hyfforddiant Microsoft PowerPoint 2019 hwn, byddwch yn diffinio'ch cyflwyniad gan ddefnyddio'r offer sydd ar gael ichi yn y rhuban. Yna gallwch argraffu tryloywderau, dogfennau papur neu sylwadau i'ch cynulleidfa, creu pecyn cyflwyno, fideo neu hyd yn oed rannu'ch creadigaethau ar y we.

Ar ddiwedd yr hyfforddiant PowerPoint 2019 hwn a gyda chymorth Michel MARTIN, hyfforddwr a MVP (Proffesiynol Mwyaf Gwerthfawr) er 2004, bydd gennych y technegau a'r awgrymiadau sy'n angenrheidiol i wella'ch sgiliau a'ch cynhyrchiant yn eich bywyd proffesiynol gyda Microsoft Office PowerPoint 2019.


DARLLENWCH  Arian cyfred a dull talu