Print Friendly, PDF ac E-bost

Hyrwyddo chwaraeon yn y gweithle: goddefgarwch wedi'i weithredu ym mis Rhagfyr 2019

Er mwyn annog arfer chwaraeon mewn cwmni, roedd y Llywodraeth eisiau i'r gweithgareddau chwaraeon a gynigiwyd yn y cwmni beidio â chael eu hystyried fel budd mewn nwyddau.

Ym mis Rhagfyr 2019, felly llaciodd llythyr gan y Gyfarwyddiaeth Nawdd Cymdeithasol y rheolau ar gyfer gosod y fantais a gyfansoddwyd gan ddarparu mynediad at offer chwaraeon i gyfraniadau cymdeithasol.

Cyn y goddefgarwch gweinyddol hwn, dim ond gweithgareddau chwaraeon a gynigiwyd gan y pwyllgor cymdeithasol ac economaidd neu gan y cyflogwr, yn absenoldeb CSE, a oedd wedi'u heithrio rhag cyfraniadau o dan rai amodau.

Heddiw, wrth gymhwyso'r goddefgarwch hwn, gallwch elwa, hyd yn oed os oes gan eich cwmni CSE, o eithriad cymdeithasol pan fyddwch ar gael i'r holl weithwyr:

mynediad at offer sy'n ymroddedig i gynnal gweithgareddau chwaraeon fel campfa sy'n eiddo i'r cwmni neu ofod a reolir gan y cwmni, neu yr ydych chi'n gyfrifol am rentu amdano; dosbarthiadau chwaraeon neu weithgareddau corfforol a chwaraeon yn un o'r lleoedd hyn.

Sylwch nad yw'r eithriad hwn yn berthnasol pan fyddwch chi'n ariannu neu'n cymryd rhan yn ffioedd tanysgrifio unigol ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ennill arian gyda'r safle 5euros