Print Friendly, PDF ac E-bost

Oeddech chi'n gwybod bod bron i hanner poblogaeth y byd yn ystyried eu hunain yn ddwyieithog? Mae'r ffigur hwn, a all ymddangos yn syndod ar yr olwg gyntaf, wedi'i danlinellu yn yr ymchwil ar ddwyieithrwydd a wnaed gan Ellen bialystok, seicolegydd ac athro o Ganada ym Mhrifysgol Efrog yn Toronto.

Ar ôl derbyn ei ddoethuriaeth ym 1976, gydag arbenigedd yn datblygiad gwybyddol ac iaith mewn plant, yna canolbwyntiodd ei ymchwil ar ddwyieithrwydd, o blentyndod i'r oesoedd mwyaf datblygedig. Gyda chwestiwn canolog: a yw bod yn ddwyieithog yn effeithio ar y broses wybyddol? Os do, sut? A yw'r rhain yr un effeithiau a / neu ganlyniadau yn dibynnu a yw'n ymennydd plentyn neu oedolyn? Sut mae plant yn dod yn ddwyieithog?

Er mwyn gwneud i ni faddau, rydyn ni'n mynd i roi rhai allweddi i chi yn yr erthygl hon i ddeall yr hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd i "fod yn ddwyieithog", beth yw'r gwahanol fathau o ddwyieithrwydd ac, efallai, eich ysbrydoli i wneud y gorau o effeithiolrwydd eich dysgu iaith.

Beth yw'r gwahanol fathau o ddwyieithrwydd?

Beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd i fod ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Datblygu eich busnes trwy drawsnewid digidol