Print Friendly, PDF ac E-bost

Er mwyn deall y farchnad swyddi seiber yn well, mae ANSSI yn lansio Arsyllfa o broffesiynau seiberddiogelwch. O fewn y fframwaith hwn ac mewn partneriaeth â’r Afpa, mae’r asiantaeth yn cyhoeddi arolwg ar “Broffiliau Seiberddiogelwch” er mwyn deall yn well y materion sy’n wynebu gweithwyr proffesiynol a recriwtwyr. Mae'r arolwg yn datgelu tueddiadau mewn ffigurau ar broffiliau nodweddiadol, hyfforddiant, profiad, recriwtio, tâl a chyflawniad yn y gwaith.

DARLLENWCH  Hyfforddiant FNE: cefnogaeth sydd wedi newid ers Tachwedd 1, ond mae hyfforddiant yn dal i gael ei ariannu 100% gyda chefnogaeth eich OPCO OCAPIAT