Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae pawb yn gwneud yr economi: cymryd, hyd yn oed cynhyrchu, casglu incwm (cyflog, lwfansau, difidendau, ac ati), eu gwario, buddsoddi rhan ohono o bosibl - cymysgedd o weithredoedd dyddiol bron yn awtomatig ac nid o reidrwydd yn hawdd gwneud penderfyniadau. Mae pawb yn siarad am yr economi: ar y radio, ar y rhyngrwyd, ar y newyddion teledu, yn y caffi masnachol (go iawn neu rithwir), gyda'r teulu, yn y ciosg lleol - sylwadau, dadansoddiadau ... nid yw bob amser yn hawdd gwneud hynny gwneud y gyfran o bethau.

Nid yw pawb, ar y llaw arall, yn penderfynu cymryd rhan mewn astudiaethau economeg. A chi, rydych chi'n meddwl amdano. Ond a ydych chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl? Oes gennych chi unrhyw syniad o'r pynciau y bydd yn rhaid i chi eu hastudio? Y gwahanol gyrsiau a fydd yn cael eu cynnig i chi? Gyrfaoedd a fydd yn bosibl ar ddiwedd eich cwrs prifysgol mewn economeg? Er mwyn llywio'ch penderfyniad, mae'r MOOC hwn yn ceisio ateb y cwestiynau hyn.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Nodau Datblygu Tramor a Chynaliadwy: maen nhw'n cwrdd â'r heriau!