Mae "lefel uwch" EIVASION MOOC wedi'i neilltuo i addasu awyru artiffisial. Mae'n cyfateb i ail ran cwrs dau MOOC. Felly, mae'n syniad da eich bod wedi dilyn y rhan gyntaf (o'r enw "Awyru artiffisial: yr hanfodion") i elwa'n llawn o'r ail ran hon, a'i hamcanion yw cychwyn y dysgwyr:

  • rhyngweithiadau cleifion-awyrydd (gan gynnwys asyncronau),
  • egwyddorion awyru amddiffynnol a diddyfnu awyru,
  • offer monitro (fel uwchsain) a thechnegau cynorthwyol (fel therapi aerosol) wrth awyru,
  • dulliau cyfrannol a thechnegau monitro awyru datblygedig (dewisol).

Nod y MOOC hwn yw gwneud dysgwyr yn weithredol, fel eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau priodol mewn llawer o sefyllfaoedd clinigol.

Disgrifiad

Awyru artiffisial yw'r gefnogaeth hanfodol gyntaf i gleifion critigol. Felly mae'n dechneg achub hanfodol mewn dadebru gofal dwys, meddygaeth frys ac anesthesia. Ond wedi'i addasu'n wael, mae'n debygol o achosi cymhlethdodau a chynyddu marwolaethau.

Er mwyn cyflawni ei amcanion, mae'r MOOC hwn yn cynnig cynnwys addysgol arbennig o arloesol, yn seiliedig ar efelychu. EIVASION yw'r acronym ar gyfer Addysgu Awyru Artiffisial yn Arloesol trwy Efelychu. Felly, argymhellir yn gryf eich bod wedi dilyn y rhan gyntaf o'r enw "Awyru Artiffisial: yr hanfodion" i allu elwa'n llawn ar ddysgu'r ail ran hon.

Mae pob athro yn glinigwyr arbenigol ym maes awyru mecanyddol. Mae pwyllgor gwyddonol MOOC EIVASION yn cynnwys yr Athro G. Carteaux, yr Athro A. Mekontso Dessap, Dr L. Piquilloud a Dr F. Beloncle

DARLLENWCH  Llofnod cytundeb gyda'r Caisse de Dépôts i ysgogi cyfraniad OCAPIAT mewn ffordd syml ac awtomataidd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →