Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn gallu:

  • nodi pwysigrwydd o IPv6 yn y Rhyngrwyd heddiw
  • I gaffael Yr hanfodion o IPv6 a'i gymhwysiad ar rwydwaith lleol
  • Deall ffenomenau yn gysylltiedig â chyd-fyw IPv4 / v6
  • nodi Camau a'r atebion presennol tuag at integreiddio IPv6 yn ôl y cyd-destunau

Disgrifiad

Mae IPv6 yn technoleg hanfodol ar gyfer datblygu'r rhyngrwyd heddiw ac am y blynyddoedd i ddod. Dyna pam, meistr IPv6 bellach yn hanfodol i unrhyw un sy'n ymwneud â defnyddio a gweithredu rhwydweithiau.

Mae MOOC Objectif IPv6 yn caniatáu ichi gaffael y sgiliau i ddeall y protocol hwn a'r mecanweithiau sy'n gysylltiedig â'i weithrediad. Trwy astudiaethau achos a gwaith ymarferol, mae'r cwrs hwn hefyd yn mabwysiadu a agwedd weithredol.