Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Bu farw mwyafrif helaeth y prosiectau masnach (corfforol neu electronig) cyn iddynt ddechrau hyd yn oed. Ar y cyfan, maent yn cael eu tynghedu o feichiogi.

Nid oes angen i chi chwyddo'r stats hyn ymhellach. Na, nid oes raid i chi ddamwain i mewn i wal i gynnal y duedd dywyll hon.

Mae llwyddiant y mwyaf a mwyaf rheolaidd yn gorwedd wrth baratoi. Gyda pharatoi rhagorol, bydd gennych fwy o siawns ar eich ochr chi. A dyna beth rydyn ni'n ei gynnig i chi.

Yn y cwrs cyflym ac awyrol hwn, rydym yn cynnig ichi adolygu 12 cam allweddol y credwn a fydd yn eich arbed rhag methiant gwarantedig.

Yn y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu

  • y broses gyffredinol y tu ôl i DropShipping;
  • nodi'r prif faterion sy'n aros amdanoch chi;
  • i bennu'ch offer, eich cyfeiriadedd, eich dewisiadau hysbysebu yn ôl sefyllfa wirioneddol eich cyllideb
  • gwybod y cerrig milltir i'w cyrraedd er mwyn adeiladu storfa gydlynol, yn unol â'ch athroniaeth ac anghenion eich cwsmeriaid
  • gwerthuso'r strategaethau mwyaf priodol ar gyfer pob un o'ch sefyllfaoedd.

Weithiau mae gweithredu rhai prosiectau yn gofyn am fuddsoddiadau ariannol mawr i fyny'r afon. Ond nid yw buddsoddiadau ariannol mawr byth yn odli â phrosiectau llwyddiannus. Mae ein cymdeithas yn llawn achosion lle mae buddsoddiadau enfawr wedi arwain at drychinebau personol a chyfunol yn unig.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwella'ch sgiliau gwrando