O Fehefin 15, 2021

Pan fydd hawliau gweithwyr CPF sectorau sy'n perthyn i Ocapiat yn annigonol, mae'n bosibl gofyn am arian ychwanegol gan OCAPIAT i allu ariannu gweddill y prosiectau hyfforddi.

Mewn rhai achosion, a newydd-deb yw hwn a weithredwyd o Fehefin 15, 2021, a rhoddir cyfraniad cyd-adeiladu gan OCAPIAT (o dan rai amodaus).

Pwy sy'n pryderu ac ar gyfer pa hyfforddiant? Pob cwmni sydd â llai na 50 o weithwyr, Beth bynnag fo'u sector, rhaid iddynt fod yn aelod o OCAPIAT, byddant yn gallu elwa o gyllid hyd at: 100% o'r gweddill i'w dalu Am unrhyw ardystiad sy'n gymwys ar gyfer y CPF (teitlau, diplomâu, tystysgrif cymhwyster proffesiynol, CléA, ac ati. ). Dim ond cwmnïau sydd â mwy na 50 o weithwyr yn y sector bwyd (ac eithrio cwmnïau yn y sector cludo ac allforio ffrwythau a llysiau a chwmnïau yn y rhwydwaith o ganolfannau economi wledig), yn cael eu hariannu gan OCAPIAT hyd at: € 1 ar gyfer tystysgrif cymhwyster proffesiynol 800 € 1 ar gyfer teitl neu ddiploma proffesiynol € 600 ar gyfer ardystiadau CléA a CléA Numérique

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Canolbwyntiwch ar broffesiynau cemegol yfory