Print Friendly, PDF ac E-bost

 

Yn y cyd-destun iechyd cyfredol, mae'n ddefnyddiol gwybod y gwahaniaeth. Mae hyn yn wir am gwmnïau, ond hefyd ar gyfer yr holl weithwyr. Dysgu dysgu, bod yn ystwyth ym mhob amgylchiad, bod yn chwilfrydig ac ehangu eich meysydd arbenigedd, addasu i ddulliau gweithio mwy digidol, gydag amodau gwaith mwy hyblyg.

Dyddiau cyntaf yr hydref yw'r amser iawn i ddiffinio'ch prosiect gyda chwrs proffesiynol newydd! Gwnewch y dewis o ddatblygu eich sgiliau a'ch twf proffesiynol. Newid, i ennill yr ychydig bach ychwanegol hwnnw a fydd yn gwneud eich gwahaniaeth.

Yn IFOCOP, rydym hefyd wedi newid i gefnogi gweithwyr yn well yn eu prosiectau datblygu gyrfa neu ailhyfforddi.

Rydym yn cynnig fformwlâu addysgol newydd iddynt, sy'n fwy addas i'w hamserlen, eu dyheadau a'u breuddwydion ar gyfer y dyfodol: Hyfforddiant wyneb yn wyneb yn ystod y dydd ar gyfer y rhai sydd angen cyfarfodydd go iawn hyfforddiant anghysbell 100%, y gellir ei gynnal gyda'r nos ac ar benwythnosau i'r rhai sydd eisoes â diwrnodau prysur. Hyfforddiant wyneb yn wyneb "Carlam" i'r rhai sydd ar frys i newid

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cynnydd awtomatig yn yr isafswm cyflog o 2,65% ar Fai 1