Print Friendly, PDF ac E-bost

Ers dechrau'r argyfwng iechyd, mae ceisiadau am stopiau gwaith wedi ffrwydro. Cynnydd sy'n cael ei egluro trwy ehangu'r amodau cyhoeddi. Mewn pymtheng niwrnod, rhagnodwyd mwy na miliwn ond nid oherwydd salwch, yn ôl y Gronfa Yswiriant Iechyd Gwladol (Cnam). Daw'r ceisiadau gan rieni sy'n gorfod gofalu am eu plant oherwydd cau ysgolion, gan bobl mewn iechyd bregus y mae'n rhaid iddynt ynysu eu hunain, rhag menywod beichiog sy'n cyrraedd trydydd tymor y beichiogrwydd.

Er mwyn hwyluso prosesu ceisiadau, bydd yr Yswiriant Iechyd yn agor cyfeiriad bost sy'n ymroddedig i reoli stopiau gwaith papur a fydd yn ei gwneud hi'n bosibl trosglwyddo'r holl ddogfennau ategol, dysgedig Cyfalaf. Rhaid i'r gwasanaeth fod ar gael ledled y wlad erbyn diwedd yr wythnos. Bydd deiliaid polisi yn cael eu hysbysu'n uniongyrchol gan eu cronfa. Sylwch, cadwch y rhai gwreiddiol yn dda: efallai y bydd angen i'r Yswiriant Iechyd gael ei gyflwyno pe bai archwiliad.

Cwtogi'r amseroedd prosesu

Ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am absenoldeb salwch ar-lein trwy'r tele-wasanaeth datgan.ameli.fr  (trefn wedi'i chadw ar gyfer rhieni sy'n gorfod gofalu am eu plant a'r bobl sydd mewn perygl)

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Y bygythiad o ymosodiadau ransomware yn Ffrainc a'r Almaen wedi'i weld gan ANSSI a BSI