Print Friendly, PDF ac E-bost

Eglurodd ordinhad dyddiedig Awst 21, 2019 y gweithdrefnau ar gyfer gweithredu’r Pro-A, trwy ei gwneud yn ofynnol i’r partneriaid cymdeithasol drafod ar lefel canghennau proffesiynol cytundebau sy’n penderfynu ar yr ardystiadau sy’n gymwys ar gyfer y system.
Ar ôl dod i ben, cyflwynir y cytundebau hyn i'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Lafur sydd wedyn yn mynd ymlaen i'w hymestyn trwy gyhoeddi gorchymyn a gyhoeddir yn y Cyfnodolyn Swyddogol.

Fel atgoffa, mae'r estyniad hwn yn amodol ar gydymffurfio â meini prawf sy'n tystio i newid sylweddol mewn gweithgaredd yn y sector dan sylw. Mae'r weinyddiaeth hefyd yn ystyried y risg o ddarfodiad sgiliau gweithwyr.
Yn dibynnu ar y darpariaethau a drafodwyd ar lefel cangen, mater i Unffurfiad yw talu'r holl gostau addysgol neu ran ohonynt, yn ogystal â'r costau cludo a llety a dynnir o dan y Pro-A, ar sail cyfandaliad. Os yw'r cytundeb cangen a estynnwyd gan y Weinyddiaeth Lafur yn darparu ar ei gyfer, gall yr OPCO gynnwys yn ei gwmpas dâl a thaliadau cymdeithasol cyfreithiol a chytundebol gweithwyr, o fewn terfyn yr isafswm cyflog yr awr.

Sylwch: pan fydd hyfforddiant yn digwydd yn ystod amser gwaith, mae'n ofynnol i'r cwmni gynnal ...

DARLLENWCH  Am ddim: Darganfyddwch Canva