Print Friendly, PDF ac E-bost

ÔL + bonws Mae'ch cwmni'n cymryd rhan mewn hyfforddiant mewn moddoldeb AFEST (Gweithredu Hyfforddiant Sefyllfa Gwaith), Elle yn elwa o: Ariannu cydnabyddiaeth y prentis gweithiwr, y FESTeur Mynediad agored i gamau hyfforddi unigol o dan y cynllun datblygu sgiliau (o fewn terfynau'r arian sydd ar gael)   Yn bendant, mae OCAPIAT yn ad-dalu'ch cwmni am gyflog eich gweithiwr dysgu o fewn y terfyn dwbl o 12 € / h wedi'i lwytho gros a 1000 € y gweithiwr ac y flwyddyn. I wybod mwy: Ar y cyllid hwn, ymgynghorwch â'r cerdyn cyflwyno neu cysylltwch â'ch ymgynghorydd OCAPIAT. Ynglŷn ag AFEST a lle gallwch elwa o gefnogaeth ar gyfer dylunio AFEST yn eich cwmni, ewch i yr erthygl amser ÔL.

Ni ellir gwneud ceisiadau am gamau a ariennir o dan gynllun BOOST'Compétences.

Nid yw Bonws AFEST yn gyfystyr â dyfeisiau eraill y cynnig buddsoddi penodol.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Gwyliadwriaeth fideo: a allwch ei ddefnyddio fel tystiolaeth?