Mae cefnogaeth cyngor gyrfa yn caniatáu i'r buddiolwr ystyried ei sefyllfa broffesiynol, er mwyn rhagweld a pharatoi ei ddatblygiad yn well yn y cwmni, ei sector neu sector arall. Gyda chymorth cynghorwyr hyfforddiant cyflogaeth Afdas, mae'n elwa o gefnogaeth wedi'i theilwra. Gall hefyd ddatblygu neu gydnabod ei sgiliau, cael cefnogaeth i weithredu ei brosiect proffesiynol a nodi hyfforddiant sy'n gysylltiedig ag ef.

Wrth wraidd y system hon, mae'r platfform rhyngrwyd pwrpasol yn cynnig lle go iawn i ganiatáu i'r buddiolwr - gydag arbenigedd ei gynghorydd - gael ei gefnogi ar bob cam o'i fyfyrio.

Wedi'i gynllunio fel llwybr gyrfa go iawn, mae cenhadaeth cyngor cymorth gyrfa Afdas yn cynnwys:

D'un cefnogaeth wedi'i phersonoli a phersonoli gydag ymgynghorwyr arbenigol yn y sector ar ffurf cyfweliadau unigol wedi'u haddasu i anghenion, cyfyngiadau, terfynau amser ac aeddfedrwydd prosiect y rhyng-gysylltydd. Ofgweithdai gyrfa ar y cyd dan arweiniad ymgynghorydd Afdas ac arbenigwr allanol (drafftio CV, llythyr eglurhaol, optimeiddio ei ddelwedd broffesiynol, defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i chwilio am swydd, newid proffesiwn…). O'r 'mynediad diogel i blatfform rhyngrwyd perfformiad uchel wedi'i addasu i gyrchu gwahanol gamau'r llwybr arfaethedig, defnyddio'r offer gwaith sydd ar gael yn annibynnol, elwa o fodiwlau