Cyfraith ASAP: hyd ac adnewyddu cytundebau rhannu elw (erthygl 121)

Mae'r gyfraith yn parhau'r posibilrwydd o ddod â chytundebau rhannu elw i ben am gyfnod o lai na 3 blynedd. Bellach isafswm hyd cytundeb rhannu elw yw blwyddyn.

Hyd yn hyn, dim ond i gwmnïau â llai nag 11 o weithwyr ac o dan amodau penodol yr oedd y cyfnod gostyngedig hwn yn bosibl.
Awdurdodwyd hyn hefyd yn 2020 dros dro i hwyluso'r broses o roi'r bonws pŵer prynu, ond roedd y posibilrwydd hwn wedi dod i ben ar Awst 31, 2020.

Mae hyd yr adnewyddiad dealledig hefyd wedi'i newid. Ni fydd am 3 blynedd mwyach ond am gyfnod sy'n hafal i dymor cychwynnol y cytundeb.

Cyfraith ASAP: rheolau newydd ar gyfer cytundebau cynilo gweithwyr a ddaeth i ben ar lefel cangen (erthygl 118)

Roedd estyniad blwyddyn o'r amser yn caniatáu i ganghennau drafod

Ers sawl blwyddyn bellach, mae deddfau amrywiol wedi bwriadu gorfodi'r canghennau i drafod arbedion gweithwyr, ond bob tro, mae'r dyddiad cau yn cael ei wthio yn ôl. Ail-eiriwch â'r gyfraith ASAP sy'n gohirio'r dyddiad cau a bennir gan gyfraith PACTE erbyn blwyddyn.

Felly mae'r gyfraith yn gohirio rhwng 31 Rhagfyr, 2020 a 31 Rhagfyr, 2021 y dyddiad cau ar gyfer canghennau

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Drophipping gyda Shopify: Eich Hyfforddiant Cyflawn!