Print Friendly, PDF ac E-bost

Ydych chi erioed wedi teimlo eich bod chi'n fwy di-chwaeth, anghwrtais neu i'r gwrthwyneb yn fwy cydymdeimladol a meddwl agored wrth siarad mewn iaith arall? Mae'n normal! Yn wir, mae llawer o astudiaethau'n tueddu i gadarnhau y gall dysgu iaith newydd newid ymddygiad rhywun tuag at eraill ... neu tuag at eich hun! I ba raddau y gall dysgu iaith ddod yn ased ar gyfer datblygiad personol? Dyma beth y byddwn yn ei egluro i chi!

Mae sawl astudiaeth wedi dangos bod dysgu iaith yn arwain at addasu personoliaeth

Mae'r ymchwilwyr bellach yn unfrydol: mae dysgu iaith yn arwain at newid ym mhersonoliaeth y dysgwyr. Cynhaliwyd yr astudiaethau cyntaf ar y pwnc yn y 60au gan y seicolegydd Susan Ervin-Tripp, arloesi mewn astudiaethau ar seicoleg a datblygu iaith ymhlith pobl ddwyieithog. Yn benodol, cynhaliodd Susan Ervin-Trip yr astudiaethau arbrofol cyntaf gydag oedolion dwyieithog. Roedd hi'n dymuno archwilio'r rhagdybiaeth yn fwy manwl mae cynnwys areithiau dwyieithog yn newid yn dibynnu ar yr iaith.

Ym 1968, dewisodd Susan Ervin-Trip fel pwnc astudio menywod o genedligrwydd Japaneaidd sy'n byw yn San Francisco sy'n briod ag Americanwyr. Yn ynysig o'r gymuned Siapaneaidd ac yna'n byw yn America, ychydig iawn oedd gan y menywod hyn

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Sylfeini Rheoli Prosiectau: Materion Moesegol