Print Friendly, PDF ac E-bost

Heddiw, daeth Elisabeth BORNE, y Gweinidog Llafur, Cyflogaeth ac Integreiddio, a Brigitte BOURGUIGNON, y Gweinidog Dirprwywr sy'n gyfrifol am Ymreolaeth, â'r gweithredwyr iechyd a chydlyniant cymdeithasol ynghyd i bwyso a mesur y camau a gyflawnir yn y maes hwn cyflogaeth a hyfforddiant galwedigaethol ac i dynnu llun rhagolygon mewn sector ar y rheng flaen yn yr argyfwng iechyd.

Heddiw, daeth Elisabeth BORNE, y Gweinidog Llafur, Cyflogaeth ac Integreiddio, a Brigitte BOURGUIGNON, y Gweinidog Dirprwywr sy'n gyfrifol am Ymreolaeth, â'r gweithredwyr iechyd a chydlyniant cymdeithasol ynghyd i bwyso a mesur y camau a gyflawnir yn y maes hwn cyflogaeth a hyfforddiant galwedigaethol ac i dynnu llun rhagolygon mewn sector ar y rheng flaen yn yr argyfwng iechyd.

Yn ystod y cyfarfod hwn, cofiodd Elisabeth BORNE a Brigitte BOURGUIGNON yr angen i wneud swyddi yn y sector iechyd a meddygol-gymdeithasol yn ddeniadol, o ystyried yr her o heneiddio’r boblogaeth. Tanlinellodd y gweinidogion eu menter i ariannu, o fewn fframwaith Ffrainc Relance, 16000 o leoedd ychwanegol mewn cyfleusterau iechyd a chymdeithasol (6000 o leoedd i nyrsys, 6600 o leoedd i gynorthwywyr nyrsio a 3400 o leoedd i weithwyr cymorth addysgol a chymdeithasol).

I ymhelaethu ar yr ymdrech, cyhoeddodd Elisabeth BORNE a Brigitte BOURGUIGNON y rhoddwyd…

DARLLENWCH  Y CANLLAW HANFODOL I HYFFORDDIANT [HEB GÔD]