Print Friendly, PDF ac E-bost

Fe wnaethoch chi ddioddef colled yn ystod y cyfnod o ddiweithdra rhannol oherwydd yr argyfwng iechyd. Dim ond hyd at 70% o'ch cyflog y cawsoch eich talu er eich bod, ar gais eich cyflogwr, wedi gweithio mewn gwirionedd, yn y cwmni neu'r teleweithio, a / neu eich bod wedi cael eich gorfodi i gymryd diwrnodau i ffwrdd. gadael neu RTT y tu hwnt i'r cwota awdurdodedig. Fodd bynnag, dylech fod wedi derbyn 100% o'ch tâl.

Rydym yn eich cynghori i ofyn i'ch cyflogwr reoleiddio'r taliad o'r amser gweithio gwirioneddol hwn (ac o bosibl gadael neu RTT wedi'i gymryd yn ychwanegol at y cwota awdurdodedig) trwy esbonio iddo gael ei drin, ar gam, o dan y cynllun diweithdra. rhannol a darparu tystiolaeth.

Riportiwch ef yn fewnol ... neu'n uniongyrchol yn allanol

Ydy e'n troi clust fyddar? Cysylltwch â phwyllgor cymdeithasol ac economaidd (CSE) eich cwmni neu gynrychiolydd staff. Os nad oes cynrychiolydd staff, dywedwch wrth y cyflogwr y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r arolygiaeth lafur neu'r Gyfarwyddiaeth Ranbarthol ar gyfer Mentrau, Cystadleuaeth, Defnydd, Llafur a ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  O Baratoi i Ysgolion Busnes: y cwrs iawn i mi?