Print Friendly, PDF ac E-bost

Tra bod y telathrebu dylid eu cyffredinoli lle bynnag y bo hynny'n bosibl yn ystod y cyfnod esgor, mae llawer o weithwyr yn meddwl tybed a oes ganddynt hawl i wneud hynny talebau pryd bwyd. "Wrth gymhwyso'r egwyddor gyffredinol o driniaeth gyfartal rhwng gweithwyr, mae teleweithwyr yn elwa o'r un hawliau a manteision cyfreithiol a chytundebol â'r rhai sy'n berthnasol i weithwyr mewn sefyllfa debyg sy'n gweithio ar safle'r cwmni", yn dwyn i gof y Weinyddiaeth Lafur yn ei chwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â theleweithio. Mae'r rheol hon hefyd yn cael ei galw yn ôl Erthygl L. 1222-9 o'r Cod Llafur.

Cyn gynted ag y bydd gweithwyr sy'n cyflawni eu gweithgaredd ar safle'r cwmni yn elwa o dalebau prydau bwyd, rhaid i deleweithwyr eu derbyn hefyd os yw eu hamodau gwaith yn gyfwerth.

Dylai'r egwyl bryd bwyd ymyrryd â'r diwrnod gwaith

Yn y ddau achos, mae'r rheol yr un peth: "Dim ond un daleb pryd y pryd y gall gweithiwr ei dderbyn yn ei amserlen waith ddyddiol." (erthygl R. 3262-7 o'r Cod Llafur). Bydd teleweithwyr yn derbyn tocyn pryd bwyd fesul diwrnod teleweithio cyn gynted ag y bydd eu diwrnod gwaith yn cynnwys “2 shifft wedi'u cymysgu â seibiant wedi'i neilltuo ar gyfer cymryd

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Darganfyddwch dystiolaeth Zeineb, dysgwr ifocop a ddaeth yn ddatblygwr a rheolwr busnes.