Mae meddalwedd ac apiau wedi dod yn rhan annatod o'n bywydau bob dydd ac yn sgil angenrheidiol ar gyfer llawer o swyddi. Fodd bynnag, gall dysgu ac uwchraddio sgiliau fod yn ddrud ac yn anodd eu cyflawni. Yn ffodus, mae yna hyfforddiant am ddim sy'n eich galluogi i ennill y sgiliau angenrheidiol i drin yn effeithiol meddalwedd ac apiau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r cyrsiau hyn ac yn darganfod sut y gallant eich helpu i wella'ch sgiliau a diweddaru'ch ailddechrau.

Beth yw manteision hyfforddiant am ddim?

Mae hyfforddiant am ddim yn opsiwn gwych i'r rhai sydd am ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i drin meddalwedd a chymwysiadau. Maent yn fforddiadwy, yn hawdd i'w dysgu, a gellir eu gwneud ar eich cyflymder eich hun. Mae hyfforddiant am ddim hefyd yn rhoi mantais gystadleuol i chi trwy ganiatáu i chi ddysgu sgiliau nad ydynt o reidrwydd yn cael eu haddysgu mewn rhaglenni academaidd traddodiadol.

Ble mae'r lleoedd gorau i ddod o hyd i hyfforddiant am ddim?

Gyda'r nifer cynyddol o ffynonellau dysgu ar-lein, nid yw'n anodd dod o hyd i feddalwedd am ddim a hyfforddiant app. Mae gwefannau fel Coursera ac Udemy yn cynnig cyrsiau am ddim ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys meddalwedd ac apiau. Yn ogystal, mae llawer o gwmnïau'n cynnig rhaglenni hyfforddi am ddim ar gyfer eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, a all fod yn ffordd wych o ddysgu sgiliau penodol.

DARLLENWCH  Meistroli Gmail Enterprise: Y Canllaw Ultimate i Gydweithwyr

Beth yw ffyrdd eraill o ennill sgiliau?

Er bod yr hyfforddiant am ddim yn ddefnyddiol ar gyfer caffael sgiliau, mae yna ffyrdd eraill o wella'ch gwybodaeth. Gall tiwtorialau ar-lein fod yn ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd mewn ychydig oriau yn unig. Gall fforymau meddalwedd a chymwysiadau a grwpiau trafod hefyd eich helpu i ddeall cysyniadau a gofyn cwestiynau. Hefyd, mae arbrofi yn ffordd wych o ddysgu sgiliau a'u cymhwyso i brosiectau.

Casgliad

Mae cyrsiau am ddim yn opsiwn gwych i'r rhai sydd am ddysgu sgiliau meddalwedd a chymhwyso. Maent yn fforddiadwy, yn hawdd i'w dysgu, a gellir eu gwneud ar eich cyflymder eich hun. Hefyd, mae yna ffyrdd eraill o wella'ch sgiliau, gan gynnwys tiwtorialau ar-lein, fforymau a grwpiau trafod, ac arbrofi. Gydag ychydig o amser a phenderfyniad, byddwch yn gallu ennill y sgiliau angenrheidiol i drin meddalwedd a chymwysiadau yn effeithiol.