Print Friendly, PDF ac E-bost

Dewis o'r ymadroddion cwrtais mwyaf priodol

Wrth benderfynu annerch llythyr busnes at gydweithiwr, goruchwyliwr neu gwsmer, nid yw'n hawdd pennu'r cyfeiriad cwrtais mwyaf priodol. I fynd ati i wneud pethau'n wael, mae'r risg yn fawr i gynhyrfu y rhyng-gysylltydd ac i basio am berson nad yw'n wâr iawn neu nad yw'n poeni am godau cwrteisi. Os ydych chi am wella'ch celf o ohebiaeth, dylech bendant ddarllen yr erthygl hon.

Mynegiadau cwrtais i gleient

O ran pa fath o apêl i'w defnyddio ar gyfer cleient, mae'n dibynnu ar gyflwr eich perthnasoedd. Os nad ydych chi'n gwybod ei enw, mae'n bosib mabwysiadu'r fformiwla alwad "Syr" neu "Madam".

Os na fyddwch yn gwybod ai dyn neu fenyw yw eich cleient, mae gennych yr opsiwn o ddweud "Mr / Mrs".

Ar ddiwedd eich ysgrifennu, dyma ddau fynegiad cwrteisi i gleient:

 • Derbyniwch, Syr, fynegiant fy nheimladau parchus.
 • Derbyniwch, Madam, sicrwydd fy nghyfarchion parchus.

 

Fformiwlâu cwrtais ar gyfer goruchwyliwr

Wrth ysgrifennu at rywun sydd â rheng uwchraddol, mae'n bosibl defnyddio'r naill neu'r llall o'r ymadroddion cwrtais hyn:

 • Derbyniwch, Mr Rheolwr, y sicrwydd o'm cofion gorau.
 • Derbyniwch, Mr Cyfarwyddwr, fynegiad fy mharch dwfn.
 • Derbyniwch, Madam, fynegiant fy ystyriaeth uchaf
 • Derbyniwch, Madam Director, sicrwydd fy ystyriaeth.
DARLLENWCH  Peidiwch â Mwy Methu Sillafu Un Gyda Dull Orthodidact

 

Fformiwlâu cwrtais ar gyfer cydweithiwr ar yr un lefel hierarchaidd

Rydych am gyfeirio post at berson sydd â'r un lefel hierarchaidd â chi, dyma rai ymadroddion cwrtais y gallech eu defnyddio.

 • Credwch, Syr, sicrwydd fy nghyfarchion diffuant
 • Derbyniwch, Madam, fynegiant fy nheimladau mwyaf selog

 

Pa fynegiadau o gwrteisi rhwng cydweithwyr?

Wrth annerch llythyr at gydweithiwr yn yr un proffesiwn â chi'ch hun, gallwch ddefnyddio'r ymadroddion cwrtais hyn:

 • Derbyniwch, Syr, fynegiad fy nghyfarchion cordial.
 • Derbyniwch, Madam, fynegiant fy nghyfarchion brawdol.

 

Pa fformwleiddiadau o gwrteisi tuag at berson ar lefel hierarchaidd is?

I annerch llythyr at berson ar lefel hierarchaidd sy'n is na'n un ni, dyma rai ymadroddion cwrtais:

 • Derbyniwch, Syr, y sicrwydd o'm cofion gorau.
 • Derbyniwch, Madam, sicrwydd fy nymuniadau anwylaf.

 

Pa fynegiadau o gwrtais i berson enwog?

Rydych am ohebu â pherson sy'n cyfiawnhau safle cymdeithasol uchel ac nid ydych yn gwybod pa fformiwla a fyddai'n ddigonol. Os felly, dyma ddau fynegiad o gwrteisi:

 • Gyda fy holl ddiolchgarwch, derbyniwch, Syr, fynegiant fy mharch dwfn

Credwch, Madam, yn y mynegiant o fy ystyriaeth uchaf.