Print Friendly, PDF ac E-bost

Amrywiaeth eang o broffesiynau ...

Yn gwasanaethu trigolion y metropolis, gyda'i 68 gorsaf a 200 cilomedr o linellau gyda'r nod o gludo 2 filiwn o deithwyr y dydd, mae'r Grand Paris Express yn rhan o hanes y datblygiadau mawr a wnaed gydag ardal fetropolitan 1 yna'r Trawsnewidiadau Haussmannian o'r brifddinas. Mae 900 o weithwyr proffesiynol / nhw yn disgrifio eu proffesiwn ac yn rhannu eu cymhellion, eu gyrfa, eu cyngor gyda brwdfrydedd a didwylledd. Maent felly'n ateb y cwestiynau y mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn eu gofyn i'w hunain am eu dyfodol proffesiynol yn y sector hwn.

... a hyfforddiant

Ysgolion CAP, Bac pro, BTS, DUT, meistr, peirianneg... mae lefelau'r hyfforddiant yn amrywiol, yn bosibl ailhyfforddi, gyda'r posibilrwydd o gael mynediad trwy astudiaeth-waith, interniaethau neu hyfforddiant proffesiynol. Mae'r profiad a gafwyd felly mewn cysylltiad ag offer a gweithwyr proffesiynol yn ased ar gyfer integreiddio'r sector ac esblygu yno yn y proffesiynau rheoli prosiectau a rheoli prosiectau...

 

DARLLENWCH  Marwolaeth yn y gwaith: pa iawndal?