Print Friendly, PDF ac E-bost

Goramser: egwyddor

Goramser yw'r oriau a weithir y tu hwnt i'r amser gweithio cyfreithiol o 35 awr (neu amser a ystyrir yn gyfwerth) ar gyfer gweithiwr amser llawn.

Mae goramser yn arwain at godiad cyflog. Darperir ar gyfer y cynnydd hwn gan gytundeb cwmni neu, yn methu â hynny, gan y cytundeb cangen. Mae cytundeb y cwmni yn cael blaenoriaeth dros y cytundeb cangen. Ni all y cyfraddau marcio fod yn llai na 10%.

Yn absenoldeb darpariaeth gontractiol, mae goramser yn arwain at godiad cyflog o:

25% am yr 8 awr gyntaf o oramser; 50% am yr oriau canlynol. Goramser: nid tâl premiwm yn unig ydyn nhw

Mae goramser yn arwain at yr hawl i godiad cyflog neu, lle bo hynny'n berthnasol, i orffwys cydadferol cyfatebol (Cod Llafur, celf. L. 3121-28).

Mae'r slip cyflog yn sôn am nifer yr oriau gwaith y mae'r cyflog yn ymwneud â nhw. Os yw'r gweithiwr yn gweithio goramser, rhaid i chi wahaniaethu ar ei slip cyflog yr oriau a delir ar y gyfradd arferol a'r rhai sy'n cynnwys cynnydd ar oramser (Cod Llafur, celf. R. 3243-1).

Nid yw'r taliad premiwm yn gwneud hynny

DARLLENWCH  Datblygu eich pendantrwydd