Print Friendly, PDF ac E-bost

Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae llawer o entrepreneuriaid yn eu gofyn i'w hunain yw: "Beth yw'r dechneg farchnata fwyaf effeithiol a fydd yn cael llawer o gleientiaid i mi?"
Yn anffodus, ni ellir ateb y cwestiwn hwn oherwydd ei fod yn tybio bod techneg a fydd yn gwneud i rywun nad yw erioed wedi clywed am eich busnes ddod yn gwsmer sy'n talu. “Rwy’n dymuno ei fod mor hawdd â hynny!”

Hyd yn oed os ydych chi'n gwario miloedd o ddoleri yn gyrru traffig cymwys i'ch gwefan, mae'n annhebygol y bydd yr ymwelwyr hyn yn barod i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth ar unwaith. Yn hytrach na chwilio am yr un dechneg farchnata a fydd yn denu cwsmeriaid i'ch cynnig, dylech yn lle hynny feddwl am sut y gall eich ymdrechion marchnata a gwerthu weithio gyda'i gilydd i roi eich rhagolygon ar y trywydd iawn. Gall twndis gwerthu neu dwndwr gwerthu gyflawni hyn.

Felly beth yw Twnnel Gwerthu ...

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cymorth Clyw