Print Friendly, PDF ac E-bost

Iawndal am weithgaredd rhannol

Talwyd iawndal i'r gweithiwr

Gan ystyried y sefyllfa iechyd, gohirir dod i rym y system ddiwygiedig o weithgaredd rhannol cyfraith gwlad (a drefnwyd i ddechrau ar 1 Tachwedd, 2021) i Ionawr 1, 2021. Felly, tan 31 Rhagfyr, 2020, bydd y Mae iawndal gweithgaredd rhannol a delir gan y cyflogwr i'r gweithiwr yn parhau i fod yn 70% o'r iawndal cyfeirio gros yr awr (Llafur C., celf. R. 5122-18).

Archddyfarniad rhif 2020-1316 hefyd yn darparu manylion am grynhoad y lwfans cydadferol ar gyfer absenoldeb â thâl a'r lwfans gweithgaredd rhannol. O 1 Tachwedd, pan fydd y gwyliau â thâl yn ddyledus ar ffurf lwfans cydadferol, telir y lwfans hwn yn ychwanegol at y lwfans gweithgaredd rhannol.

O 1 Ionawr, 2021, mae'r gyfradd yn codi i 60% o'r cyflog cyfeiriol yr awr; mae'r cyflog cyfeirio yn cael ei gyfyngu i 4,5 gwaith yr isafswm cyflog yr awr. Mewn egwyddor, ni fydd mwy o ad-daliad er budd y sectorau gwarchodedig.

Ar fater cyfrifo iawndal, mae Archddyfarniad Rhif 2020-1316 ar Hydref 30, 2020 yn nodi'r telerau a'r amodau ar gyfer cyfrifo iawndal i weithwyr sy'n derbyn elfennau o iawndal amrywiol neu a delir yn afreolaidd.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Ail-lansio Ffrainc | Lansiad y platfform "1 ifanc, 1 datrysiad"