Mae technolegau'n newid yn gyflym ac mae meddalwedd a chymwysiadau newydd yn ymddangos yn gyson. Gall gwybod sut i'w defnyddio fod yn ddefnyddiol iawn, ond gall dysgu meistroli eu hegwyddorion fod yn her weithiau. Yn ffodus, mae'n bosibl hyfforddi am ddim. Mae'r erthygl hon yn dweud wrthych sut i ddod o hyd i hyfforddiant am ddim i'ch helpu chi i feistroli meddalwedd ac apiau.

Dysgu ar-lein

Hyfforddiant ar-lein yw un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o ddysgu am feddalwedd a chymwysiadau. Mae yna amrywiaeth o wefannau a llwyfannau lle gallwch chi ddod o hyd i gyrsiau am ddim. Mae rhai safleoedd yn cynnig cyrsiau ar bynciau penodol, tra bod eraill yn cynnig hyfforddiant ar bob lefel. Gallwch hefyd ddod o hyd i sesiynau tiwtorial a thiwtorialau ar YouTube a llwyfannau fideo eraill.

Dysgwch gan arbenigwyr

Os oes angen help arnoch i ddysgu hanfodion meddalwedd a chymwysiadau, gallwch ddod o hyd i arbenigwyr a all eich helpu. Gallwch ddod o hyd i arbenigwyr ar wefannau arbenigol, fforymau ar-lein a rhwydweithiau cymdeithasol. Gall yr arbenigwyr hyn eich arwain trwy'r broses ddysgu a'ch helpu i ddeall egwyddorion meddalwedd a chymhwyso.

Dysgwch mewn grŵp

Os ydych chi eisiau dysgu gyda phobl eraill, gallwch ymuno â grŵp trafod neu glwb dysgu. Mae'r grwpiau hyn fel arfer yn rhad ac am ddim ac yn cynnig sesiynau dysgu ar-lein neu bersonol. Gallwch chi sgwrsio ag aelodau eraill, rhannu awgrymiadau a dysgu oddi wrth eich gilydd.

DARLLENWCH  Sut i Ddefnyddio Gmail ar gyfer Busnes: Awgrymiadau a Thechnegau ar gyfer Eich Cydweithwyr

Casgliad

Mae yna lawer o ffyrdd i gael hyfforddiant mewn meddalwedd ac apiau am ddim. Gallwch ddod o hyd i hyfforddiant ar-lein ar wefannau a llwyfannau, a hyd yn oed geisio cymorth gan arbenigwyr neu grwpiau dysgu. Gydag ychydig o amser ac amynedd, gallwch feistroli egwyddorion meddalwedd ac apiau heb orfod gwario dime.