Rhwng cynnwys a ffurf, mae llawer o bobl yn cyflafareddu i ffafrio'r naill neu'r llall. Mewn gwirionedd, nid oes gennych y moethusrwydd hwnnw os ydych chi am aros yn broffesiynol. Cymaint y mae'r cynnwys yn tystio i'ch cymhwysedd, cymaint y mae'r ffurflen yn ei hysbysu am eich difrifoldeb a'r parch sydd gennych tuag at eich darllenwyr. Felly, mae'n rhaid i chi ystyried llawer o baramedrau sy'n ei gwneud hi'n bosibl cyflwyno testun impeccable ac mae hynny'n gwneud i chi fod eisiau darllen.

Y gwerthfawrogiad gweledol cyntaf

Mae'r darllenydd proffesiynol, a hyd yn oed yr amatur, wedi'i fformatio i weld y ffurflen yn gyntaf cyn mynd i'r gwaelod. Felly, mae ganddo'r atgyrch hwn i weithredu cwrs gweledol o'r top i'r gwaelod ac o'r chwith i'r dde. Mewn ychydig eiliadau, mae gan y darllenydd werthfawrogiad o ansawdd y testun. Go brin y bydd yr asesiad hwn yn cael ei wrthdroi hyd yn oed os yw'r ansawdd yn y cefndir yno. Mae hyn yn esbonio pwysigrwydd y cynllun, y defnydd o eiriau penodol, mewnosod delweddau, ac ati. Mae hyn hefyd yn egluro lleoliad y teitl ar y brig ac aliniad yr holl is-benawdau ar ochr chwith y dudalen.

Y defnydd o fraster a braster

Mae'r defnydd o fraster a braster yn dilyn rhesymeg cryfder. Yn wir, mae'r llygad yn cael ei ddenu gan unrhyw beth sydd â grym sy'n fwy na'r màs, a dyna pam rydyn ni'n rhoi mawr neu eofn yr elfennau rydyn ni am dynnu sylw atynt. Yng nghyd-destun teipograffeg, dyma achos y teitl a'r penawdau sydd mewn teip mawr a'r cyflwyniadau a'r casgliadau sydd mewn print trwm. Mae yna dric y mae llawer o weithwyr proffesiynol yn ei ddefnyddio wrth brosesu geiriau, a hynny yw defnyddio ffont gwahanol, fwy amlwg ar gyfer y teitlau a'r is-benawdau.

DARLLENWCH  Sut i wella lefel eich ysgrifennu yn y gwaith?

Dylanwad gwyn

Mae'r gwyn yn cyfeirio at y blociau argraffyddol sy'n darparu gwybodaeth am eu gwahaniaethau mewn cryfder. Toriadau llinell, seibiannau tudalen, gofodau yw'r rhain. Dyma sy'n caniatáu i'r ddogfen anadlu ac yn chwarae ar ganfyddiad y darllenydd o'r ddogfen. Felly nodir sgipio llinell trwy roi pennawd heb gynyddu maint y ffont yn ormodol yn lle cyflawni'r cynnydd hwn ond ei adael wedi'i gywasgu yng nghanol y testun.

Defnyddio hierarchaethau topograffig

Nid gwaith celf mo'ch testun felly ni allwch gam-drin hierarchaethau topograffig. Byddai fel ffilm gyda gormod o effeithiau arbennig. Yn y diwedd does neb yn ei gymryd o ddifrif. Felly, mae'n rhaid i chi ddewis cydbwysedd ac osgoi defnyddio gormod o wahanol arddulliau. Y delfrydol fyddai un neu ddwy arddull.

Yn ogystal, dylid nodi y gall mewnosod delweddau fod yn werth ychwanegol gwych i destun os caiff ei wneud yn dda. Fel arall, ceir yr effaith groes. Dyma pam y dylech asesu perthnasedd y ddelwedd a defnyddio fformatau lliw os yn bosibl.

Yn olaf, rhaid cyfuno'r holl reolau hyn mewn ffordd glyfar a chytbwys oherwydd os ydych chi am roi'r chwyddwydr ar lawer o bethau ar unwaith, mae popeth yn mynd yn gyffredin. Felly fe'ch gorfodir i wneud dewisiadau.