Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r dirwedd wybodaeth fyd-eang yn esblygu, mae offer prosesu gwybodaeth yn arbenigo ac yn trefnu'r llu o wybodaeth mewn ffordd wahaniaethol. Yr amgylchedd gwybodaeth yn cynnwys mathau newydd o gyfryngu, proses o globaleiddio, personoli a rhannu gwybodaeth sy'n esblygu yn ôl y parthau gwybodaeth.

Felly mae myfyrio gyda'n gilydd ar yr amgylchedd gwybodaeth cyfredol mewn agrobiosciences yn ei gwneud hi'n bosibl gwella gwybodaeth cyd-destunau ar gyfer cynhyrchu, golygu a lledaenu gwybodaeth. Oherwydd bod dod o hyd i'ch ffordd yn yr amgylchedd gwybodaeth yn golygu gwybod sut i ddewis y systemau gwybodaeth, offer monitro ac ymchwil mwyaf priodol yn ôl y math o wybodaeth a dargedir.

Yr heriau cyfredol yw dadgryptio gwybodaeth, ei phrosesu, ei threfniadaeth, sy'n ei gwneud hi'n bosibl dilysu'r wybodaeth ansawdd sy'n angenrheidiol ar gyfer ei waith. Yna mae meistroli'r offer sy'n sicrhau ei fod ar gael yn y camau monitro, ymchwilio, casglu a dethol yn hwyluso priodoli a lledaenu'r wybodaeth a ddewisir.

 

Nod y MOOC hwn yw eich cefnogi chi i ddeall amgylchedd gwybodaeth agrobiosciences i ddod yn fwy effeithlon yn eich astudiaethau, eich paratoadau cwrs a'ch arferion proffesiynol.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Rhoi'r cynllun ar waith i leihau tensiynau recriwtio: cryfhau cydweithrediad â rhanbarth Bourgogne-Franche-Comté