Print Friendly, PDF ac E-bost

Beth yw lle merched mewn ardaloedd gwledig heddiw? Sut mae'r actorion wedi'u trefnu o ran cydraddoldeb rhywiol? Sut gall menywod adeiladu eu hasiantaeth a'u sgiliau?

Mae'r Mooc hwn a gynigir mewn 4 iaith (Ffrangeg, Saesneg, Sbaeneg, Groeg), yn gwneud ichi ddarganfod y gwahanol fathau o fuddsoddiad gan fenywod i adeiladu ac arloesi ar y cyd. Mae'n rhoi'r arferion sydd ar waith mewn cyd-destun o ran creu gweithgareddau, cydweithfeydd, a defnyddio gwybodaeth a rennir mewn dysgu gydol oes.

Yn seiliedig ar elfennau o'r gwyddorau dynol a chymdeithasol, mae'r Mooc hwn yn rhoi gwybodaeth, dulliau ac offer i chi: i hyrwyddo datblygiad mentrau, arwain dynameg cyfranogol a chreu arloesiadau cymdeithasol. Fe'i dangosir gan enghreifftiau diriaethol a gynhaliwyd ar y cyd gan aelodau'r prosiect Ewropeaidd NetRaw.

DARLLENWCH  Addurno cyflog: mae'r ffracsiwn anodd ei dynnu wedi cynyddu