Print Friendly, PDF ac E-bost

A ddylai tad neu ail riant plentyn elwa o'r un hawliau ac amddiffyniadau â'r fam? Mae'r cwestiwn yn amserol gan fod y bil cyllido nawdd cymdeithasol ar gyfer 2021 yn bwriadu ymestyn i bum niwrnod ar hugain, gan gynnwys saith diwrnod gorfodol, hyd absenoldeb tadolaeth neu ofal plant ( yr ychwanegir atynt y 3 diwrnod o absenoldeb geni). Er bod yr amddiffyniadau a roddwyd cyn genedigaeth y plentyn yn parhau i fod wedi'u cadw ar gyfer menywod beichiog, mae'r rhai a roddir ar ôl genedigaeth yn cael eu rhannu fwyfwy gyda'r ail riant, yn enw'r egwyddor o gydraddoldeb. Mae hyn yn arbennig o wir gydag amddiffyniad rhag diswyddo.

Mae'r cod llafur yn trefnu amddiffyniad cyflogaeth i ferched beichiog a mamau ifanc: gwaharddir diswyddo yn ystod y cyfnod absenoldeb mamolaeth; am hyd y beichiogrwydd a'r deng wythnos ar ôl i'r gweithiwr ddychwelyd i'r cwmni, mae'n amodol ar gamymddwyn difrifol neu amhosibilrwydd cynnal y contract am reswm nad yw'n gysylltiedig â beichiogrwydd a genedigaeth (C . trav., celf. L. 1225-4). Eglurodd y barnwr Cymunedol mai'r gyfarwyddeb ar darddiad y rhain

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Lamine: o westai i ddatblygu gwe, gyda hyder