Print Friendly, PDF ac E-bost

Beth yw bywyd beunyddiol meddygon, bydwragedd, deintyddion, fferyllwyr, ffisiotherapyddion, nyrsys a nyrsys? Pa astudiaethau sydd angen i chi eu gwneud i weithio mewn labordy? Pa swyddi y gallaf eu gwneud i ofalu am bobl ag anableddau?

Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno byd iechyd, amrywiaeth ei broffesiynau a'i hyfforddiant. Diolch i gyfraniad mwy nag 20 o weithwyr proffesiynol ac athrawon, bydd yn ceisio ateb eich cwestiynau ar broffesiynau a hyfforddiant ym maes iechyd.

Mae'r MOOC “Fy Mhroffesiwn Iechyd” yn rhan o set o MOOCs cyflenwol ar gyfeiriadedd o'r enw ProjetSUP. Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  CSE: pwerau'r CSE o ran iechyd, diogelwch ac amodau gwaith