Print Friendly, PDF ac E-bost

Fel myfyrwyr meddygol, daethom ar draws myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar fel ffordd o atseinio, eiliad gyda'ch hun, anadl, ffordd o ofalu amdanom ein hunain, i ofalu am eraill yn well. Wedi'i gyffwrdd gan fywyd, marwolaeth, y ddynoliaeth, anbarodrwydd, amheuaeth, ofn, methiant…Heddiw ferched, meddygon, rydym wedi ei drosglwyddo i fyfyrwyr trwy ddysgu.

Oherwydd bod meddygaeth yn newid, bydd myfyrwyr heddiw yn feddygon yfory. Gan fod meithrin ymdeimlad o ofal amdanoch chi'ch hun, eraill a'r byd yn hanfodol, mae'r gyfadran yn cwestiynu ei hun.

Yn y MOOC hwn, byddwch yn darganfod y llwybr hwn o ofal i fyfyrdod, neu o fyfyrdod i ofal, yn seiliedig ar brofiad myfyrwyr meddygol.

Felly, byddwn yn archwilio pennod ar ôl cyfnod

  • Sut i ofalu amdanoch chi'ch hun i ofalu am eraill ar adeg pan mae iechyd meddwl y rhai sy'n rhoi gofal dan ymosodiad a system yr ysbyty yn cael ei hysgwyd?
  • Sut i symud o ddiwylliant o rwymo i ddiwylliant o ofal sy'n gofalu am adnoddau byw?
  • Sut i feithrin yr ymdeimlad o ofal, yn enwedig mewn meddygaeth, yn unigol ac ar y cyd?

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hanfodion gweithdrefn droseddol