Y ddwy ffynhonnell o wrthdaro

Mae dwy ffynhonnell i wrthdaro, yn dibynnu ar yr hyn y mae'n ymwneud ag ef: naill ai agwedd bersonol neu agwedd faterol.

Mae gwrthdaro "personol" yn seiliedig ar wahaniaeth yng nghanfyddiad y person arall. Er enghraifft, mae gweithiwr a fydd angen tawelwch a myfyrio yn ei waith tra bod yn well gan un arall amgylchedd bywiog sy'n newid yn cynrychioli gwahaniaeth a all drosi i wrthdaro. Amlygir hyn gan eiriau gan y ddau gydweithiwr, megis: “Na, ond a dweud y gwir, mae'n rhy araf! Ni allaf ei sefyll bellach! "Neu" Mewn gwirionedd, mae'n annioddefol, mae'n blah blah trwy'r dydd, felly es i yn wallgof! ".

Mae gwrthdaro "materol" yn seiliedig ar derfynoldeb gwrthrychol y gwrthdaro sydd, mewn gwirionedd, yn ymwneud â chanlyniadau'r penderfyniadau a wneir. Er enghraifft: rydych chi am fynd i gyfarfod o'r fath yn lle eich cydweithredwr, a allai fod yn ofidus, gan gynhyrchu sylwadau amhriodol a gwrthgyferbyniol.

Sut i hyrwyddo cyfnewid?

Os oes gwrthdaro, mae hyn oherwydd bod y gallu i gyfathrebu wedi torri fwy neu lai.

Felly mae emosiwn yn cael blaenoriaeth dros reswm. Trwy hynny,

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hyfforddiant rhyngwladol Cnam - Cynnig hyfforddiant Cnam ym Moroco