Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae'r cwrs hwn wedi'i wneud i ganiatáu i chi gael eich deall yn well a chael eich clywed yn well pan fyddwch chi'n mynegi eich hun yn Ffrangeg, beth bynnag fo'ch acen. Mae acenion yn wir yn fanteisiol, ac eithrio pan fyddant yn gwrthwynebu rheolau nad ydynt yn cael eu hesbonio'n aml ond y mae'n rhaid i chi eu meistroli.

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch wedi deall a chymhwyso rhythm, goslef a maes llafur penodol Ffrangeg llafar. Byddwch chi'n gwybod sut i fynegi'ch hun yn y ffordd orau ar gyfer clust Ffrangeg ei hiaith.

Mae alaw a rhythm yn agweddau cymhleth ar iaith. Serch hynny, cynlluniwyd y cwrs hwn fel ei fod yn berthnasol yn gyflym mewn cyfathrebu dyddiol a phroffesiynol ...

Parhau i ddarllen yr erthygl ar y safle gwreiddiol →

DARLLENWCH  Gwaith: a all y cyflogwr wahardd gwisgo barf ag arwyddocâd crefyddol?