Yn anffodus, mae wedi dod yn glasur yng ngyrfaoedd llawer o bobl weithgar, mae diswyddo am resymau economaidd yn anfon yn ôl i'r farchnad swyddi gweithwyr di-waith wrth “chwilio am ystyr” yn eu dewis gyrfa pendant nesaf. Dyma sut mae stori Aurélie yn cychwyn, rydyn ni'n cwrdd â hi heddiw. Ac yma hefyd, byddwn yn wynebu “clasur” arall: ailhyfforddi sydd nid yn unig yn caniatáu inni bownsio'n ôl yn uwch ond, fel bonws, gyda gwên!

3 blynedd yn ôl, fe allech chi fod wedi dod ar draws Aurélie ar silffoedd y siop fawr DIY lle roedd hi'n gwisgo iwnifform Ymgynghorydd Gwerthu. Yn 33, a chyda diploma busnes mewn llaw, roedd Aurélie wedi cerfio lle cyfforddus iddi hi ei hun ar ôl 9 mlynedd yn olynol yn y swydd hon. "Efallai ddim ar lefel fy nhrwydded mewn masnach, ond roedd y swydd yn apelio ataf, roedd awyrgylch y tîm yn dda, deuthum o hyd i'm cyfrif yno", mae hi'n dadansoddi. Ac eithrio y bydd yr anawsterau economaidd y mae ei siop yn eu hwynebu yn sillafu diwedd ei CDI. Yn wyneb ag ef, mae tri opsiwn yn codi ar unwaith: derbyn trosglwyddiad i storfa arall o'r arwydd. Mae hi'n gwrthod ; i ailgyfeirio eu hunain o fewn y cwmni ar broffil proffesiynol arall. Nid ydym yn gwneud hynny

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  CliciwchFunnels i Ddechrau Arni - Cyllideb Isel