Print Friendly, PDF ac E-bost

Masgiau ffabrig wedi'u gwneud â llaw yn y gwaith, mae drosodd yn fuan. Wedi'i farnu gan Uchel Gyngor Iechyd y Cyhoedd (HCSP) yn hidlo'n annigonol yn erbyn amrywiadau mwy heintus y coronafirws, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd Galwedigaethol, Laurent Pietraszewski, ddydd Sul, Ionawr 24, eu gwaharddiad ar y man gwaith.

"Mae'r llywodraeth wedi dilyn argymhellion yr Uchel Gyngor Iechyd y Cyhoedd (HCSP) ers dechrau'r argyfwng.", meddai Laurent Pietraszewski ar Franceinfo, gan ychwanegu bod y protocol iechyd "Byddwn yn rhagweld yn gyflym iawn nad oes angen masgiau wedi'u gwneud â llaw mewn busnes". Bydd yn cael ei addasu "Ar ôl, fel bob amser, ar ôl ei drafod gyda'r partneriaid cymdeithasol".

Caniateir tri math o fasgiau

Mewn egwyddor, dim ond tri math o fasgiau y gellir eu gwisgo mewn cwmni: masgiau llawfeddygol (o'r byd meddygol, gydag ochr las ac ochr wen), masgiau FFP2 (y mwyaf amddiffynnol) a masgiau ffabrig diwydiannol fel y'u gelwir yng nghategori 1. ”. Ni ellir defnyddio masgiau ffabrig diwydiannol “Categori 2”, sy'n hidlo dim ond 70% o ronynnau, yn erbyn 90% ar gyfer rhai “categori 1”, a'r rhai a wneir mewn ffordd artisanal, nad ydynt yn cael eu profi o ran perfformiad.

Disgwylir i archddyfarniad sy'n argymell peidio â gwisgo'r masgiau hyn mewn mannau cyhoeddus gael ei gyhoeddi'n fuan iawn. Penderfyniad a feirniadwyd gan yr Academi Feddygaeth Genedlaethol sy'n ystyried bod y mesur hwn "Diffyg tystiolaeth wyddonol"....

 

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Pellter, masgiau, arlwyo: newidiadau newydd yn gysylltiedig â'r achosion o Covid-19