Print Friendly, PDF ac E-bost

Dim ond ychydig ddyddiau sydd gan gwmnïau sydd â 50 i 250 o weithwyr i gyfrifo eu mynegai cydraddoldeb rhywiol. Mae'r offeryn hwn, a grëwyd o dan gyfraith Medi 5, 2018 ar gyfer y rhyddid i ddewis dyfodol proffesiynol rhywun, yn caniatáu i gyflogwyr fesur ble maen nhw'n sefyll yn y maes hwn.

Ar ffurf sgôr allan o 100, mae'r mynegai yn cynnwys pedwar maen prawf - pump ar gyfer cwmnïau sydd â mwy na 250 o weithwyr - sy'n asesu anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion: y bwlch cyflog (40 pwynt), y gwahaniaeth yn nosbarthiad codiadau blynyddol (20 pwynt), cynyddodd nifer y gweithwyr ar ôl dychwelyd o absenoldeb mamolaeth (15 pwynt), lle menywod ymhlith y 10 cyflog uchaf (10 pwynt) ac, i gwmnïau mewn mwy na 250 o weithwyr, y gwahaniaeth yn y dosbarthiad hyrwyddiadau (15 pwynt).

y Busnesau bach a chanolig gydag o leiaf 50 o weithwyr tan 1 Mawrth i'w gyhoeddi ar eu gwefan a'i gyfleu i'w Pwyllgor Cymdeithasol ac Economaidd (CES) yn ogystal ag i'r arolygiaeth lafur (Direccte neu Dieccte). Mae'r rhwymedigaeth hon yn ymwneud â chwmnïau ag o leiaf 1

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Tuag at fonws Macron o'r newydd ar gyfer gweithwyr "ail linell"?